Kokonaisvaltainen energiatekninen osaaminen kiinteistöistä teollisuuden lämpö- ja höyrylaitoksiin.
Tutustu referensseihimme

Energiaperiaate ja energian säilymislaki

Energia ei koskaan häviä, mutta se voi muuttaa ilmenemismuotoaan.

Energia voi siirtyä liike-energiana kappaleesta toiseen tai se voi muuttua toisen tyyppiseksi energiaksi, kuten vaikkapa lämmöksi.

Miten energiaperiaate toimii?

Kun auto jarruttaa, muuttuu auton liike-energia kitkan ja gravitaation vaikutuksesta muiksi energiamuodoiksi mikä aiheuttaa pysähtymisen. Kun auto kiihdyttää ja polttoaine palaa moottorissa, muuttuu osa polttoaineen sisältämästä energiasta auton liike-energiaksi.

Virallisissa lähteissä energian säilymislaki kuuluu yleensä tähän tapaan:

   Eristetyssä systeemissä energian määrä on vakio,
   se on sama kaikkina ajanhetkinä.
   Energiaa ei voi syntyä eikä kadota.

Säilymislakia täydentävä energiaperiaate kuuluu:

   Suljetun systeemin alkuenergian
   ja loppuenergian erotus
   on systeemin tekemä työ.

Myös esimerkiksi kiinteistöön asennettavan lämpöpumpun toiminta perustuu pohjimmiltaan energiaperiaatteeseen ja energian säilymisen lakiin, kuten käy ilmi tästä aiemmin kirjoittamastamme artikkelista: Mistä lämpöpumpun lämpö tulee?

Energiaa on kaikkialla

Ympäröivä maailmamme on täynnä energiaa. Se suorastaan sinkoilee paikaista toiseen vain odottaen valjastamistaan.

Maahan varastoitunutta lämpöenergiaa voidaan kerätä talteen ja käyttää talojen lämmitykseen maalämpöjärjestelmillä. Auringon säteilyenergiaa voidaan muuttaa sähköksi sekä lämpöenergiaksi ja tuulivoimalat muodostavat sähköä liike-energiasta.

Suurin haaste ei suinkaan ole energian lähteiden löytäminen vaan energian säilömisen vaikeus silloin kun kyse ei ole kemiallisesta energiasta, kuten esimerkiksi bensiiniin varastoituneesta lämpöenergiasta.

Energian taipumus muuttaa muotoaan, aiheuttaa sen, että se tahtoo helposti päästä karkuun.  

energian säilymislaki plasma

TLV      Luotettava kumppani

Copyright © 2024 Energytech Finland Oy