Kokonaisvaltainen energiatekninen osaaminen kiinteistöistä teollisuuden lämpö- ja höyrylaitoksiin.
Tutustu referensseihimme

Vesi-isku, mikä se on?

Nesteessä etenevät paineiskut, tässä tapauksessa vesi-iskut eli water hammerit voivat pahimmassa tapauksessa rikkoa höyry- tai lauhdeputkiston, ja aiheuttaa jopa hengenvaaran.

Oletko koskaan kuullut kovaa ’pamausta’ tai vasaroinnilta kuulostavaa ääntä, kun suljet vesihanan nopeasti? Tämä on ääni, joka johtuu virtauksen äkillisen pysähtymisen aiheuttamasta vesi-iskusta putkijärjestelmässä. Vastaavasti pumpun käynnistyessä tai sammuessa saattaa putkistosta kuulua tällaista ääntä.

Vesijohtojärjestelmän lisäksi vesi-iskuja ilmenee erityisesti höyry- ja lauhdejärjestelmissä, kun kuuma höyry ja sitä viileämpi vesi/lauhde kohtaavat hallitsemattomasti tai jos järjestelmään kertynyt lauhde ei pääse poistumaan tehokkaasti. Näissä tilanteissa syntyvä ääni muistuttaa sitä, kuin putkistoa hakattaisiin lekalla. Tästä syystä ilmiötä kutsutaankin englanniksi nimellä ”Water hammer”, eikä kyseessä ole mikään pieni ongelma.

Syntymekanismi

Höyry- ja lauhdejärjestelmissä esiintyvän vesi-iskun aiheuttaa pääasiassa kaksi eri ilmiötä:

1. Putkistoon kerääntyvä liiallinen lauhde

Lauhteen syntyminen on normaali tilanne kylläisen höyryn järjestelmissä, mutta ongelmaksi se muodostuu vasta, kun sitä kerääntyy liikaa samaan paikkaan. Nopeasti virtaava höyry siirtää syntynyttä lauhdetta mukanaan, jolloin se alkaa aaltoilla. Jos lauhde ei pääse poistumaan virtauksen alta, aallot kasvavat muodostaen lopulta vesiseinämän putkeen, johon virtaus pysähtyy ja syntyy vesi-isku.  Tätä ilmiötä esiintyy erityisesti putkiston mutkakohdissa, notkoissa tai keskeisesti tehdyissä supistuksissa, joihin lauhde pääsee kerääntymään.

2. Höyryn hallitsematon lauhtuminen

Kuuma höyry kohtaa viileän veden, jolloin se luovuttaa lämpöä nopeasti ja lauhtuu. Lauhtuessaan höyryn tilavuus pienenee merkittävästi, yli 1000 kertaa pienemmäksi, jolloin syntyy hetkellinen tyhjiö, jota vesi yrittää täyttää mahdollisimman nopeasti.  Tilan täyttyessä virtaus putkessa pysähtyy äkisti, jolloin syntyy vesi-isku. Tätä ilmiötä esiintyy esimerkiksi lämmönvaihdinten tulviessa (Stall-ilmiö) tai muuten huonosti vesitetyissä linjoissa.

Paineiskujen vaarat höyry- ja lauhdejärjestelmissä

Pamahdukset johtuvat siitä, että paineiskun aikana paineen vaihtelu voi olla hetkellisesti jopa yli 1000 baaria putkiston sisällä. Tämä saattaa tuhota tiivisteitä sekä rikkoa putkistoa, venttiilejä sekä höyryä käyttäviä laitteita.

Paineiskujen vaarat höyry- ja lauhdejärjestelmissä

Näet animodiun kuvan täällä »

Jos jokin osa, esimerkiksi venttiili rikkoutuu, höyryä tai kuumaa lauhdetta pääsee suihkuamaan ulos suuriakin määriä rikkoutuneesta kohdasta. Tämä saattaa aiheuttaa vakavia onnettomuuksia. Paineiskujen aiheuttamista laiterikoista on jopa raportoitu kuolemia.

Vaikka ilmiö (vähintään sen aiheuttama ääni) on yleisesti tunnettu, ei vesi-iskujen syntymisen ehkäisemiseen ole aina panostettu ilmiön haittojen vaatimalla tavalla. Jo alun perin äärin suunnitelluissa tai toteutetuissa höyry- ja lauhdeputkistoissa ongelman ratkaiseminen on tietenkin haasteellisempaa, mutta hyvin usein tilanne on se, että lauhdepoistimia asennetaan liian vähän, ne asennetaan väärin ja vääriin paikkoihin tai niiden toimintakyvystä ei ole enää varmuutta.

Energytechin ammattilaiset kartoittavat höyry- ja lauhdeputkistojen vikakohdat vuosien kokemuksella. Hyvin usein pienillä putkistomuutoksilla tai lauhdepoistimien lisäämisellä saadaan lisättyä turvallisuutta ja energiatehokkuutta sekä vähennettyä laiterikkoja.

Jos haluat lisätietoa paineiskuista tai höyry- ja lauhdeputkistoista, älä epäröi ottaa yhteyttä »

TLV      Luotettava kumppani

Copyright © 2024 Energytech Finland Oy