Kokonaisvaltainen energiatekninen osaaminen omakotitaloista teollisuuden lämpö- ja höyrylaitoksiin.
Tutustu referensseihimme

Maalämpö kerrostaloon

Maalämpö voi tuoda kerrostaloasuntoon merkittäviä säästöjä. Maalämpöjärjestelmä kerrostalossa on sekä kustannustehokas, että ympäristöystävällinen lämmitysratkaisu.

Maalämpö on uusiutuva ja puhdas energiamuoto, joka sopii erinomaisesti kerrostaloon. Suljetusta prosessista ei siirry päästöjä maaperään
tai ilmaan, eikä prosessista synny jätettä. Maalämpöjärjestelmä toimii sähköllä, mutta sen
sähkönkulutus on merkittävästi pienempi verrattuna esimerkiksi sähkö- tai kaukolämpöjärjestelmän
energiankulutukseen.
Katso yhteystietomme Pyydä tarjous

Maalämpö on säästää kustannuksissa

Vaikka maalämpöjärjestelmän asennus on kohtalainen investointi, voidaan
pidemmällä aikavälillä lämmityskuluihin saada merkittäviä säästöjä alhaisten käyttökustannusten
seurauksena. Maalämmöllä onkin mahdollista saavuttaa parhaimmillaan jopa seitsemänkymmenen
prosentin säästö verrattuna perinteisiin lämmitysmuotoihin.

Yhdistäminen aurinkosähköjärjestelmään tai poistoilmalämpöpumppuun

Liittämällä maalämpöjärjestelmän yhteyteen aurinkosähköjärjestelmä tai poistoilmalämpöpumppu
voidaan sähkönkulutusta pienentää entisestään. Kun maalämpö asennetaan esimerkiksi
kerrostaloon, siitä saatu lämpöenergia on jopa kolmin- tai nelinkertainen verrattuna
sähkönkulutukseen.

Maalämpöpumpun toimintaperiaate

Maalämpö on maaperään auringon säteilystä sitoutunutta lämpöenergiaa, joka otetaan talteen lämmönkeruuputkistolla tai maalämpöpumpulla ja siirretään sitten rakennuksen lämmitysjärjestelmään tai käyttöveteen. Useimmiten lämmönkeruuputkisto asennetaan kallioon porattuun lämpökaivoon. Lämmönkeruuneste kiertää putkistossa, jossa se lämpenee muutamalla asteella.

Lämmönkeruuneste kierrätetään maalämpöpumpun höyrystimen läpi, jossa sitoutunut lämpö siirtyy kylmäaineeseen höyrystäen sen. Höyrystynyt kylmäaine paineistetaan lämpöpumpun kompressorin avulla, jolloin sen lämpötila nousee merkittävästi. Kuuma kaasu pumpataan lauhduttimeen, jossa se tiivistyy takaisin nesteeksi luovuttaen syntyneen lämmön lämmitysjärjestelmään. Lauhtunut neste palautetaan höyrystimeen, jolloin prosessi alkaa alusta.

Huollon tarve

Maalämpöjärjestelmä kerrostalossa vaatii vain vähän huoltoa, joskin järjestelmä on syytä tarkastuttaa säännöllisin väliajoin ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Arvokkaimmat kuluvat osat ovat maalämpöjärjestelmässä kompressori ja kiertovesipumput, joista kompressorin käyttöikä on tyypillisesti kaksikymmentä vuotta ja pumppujen yli kymmenen vuotta.

Haluatko kuulla lisää maalämmön eduista?

Onko maalämpöjärjestelmän asentaminen kerrostaloon sinulle ajankohtaista? Me Energytechillä huollamme, asennamme ja korjaamme maalämpöjärjestelmät Salossa, Tampereella sekä koko Suomen alueella. Toteutamme kokonaisvaltaisesti kaikki maalämpöjärjestelmiin liittyvät työt pitkällä kokemuksella ja ammattitaidolla.
Katso yhteystietomme Pyydä tarjous

TLV    Luotettava kumppani

Copyright © 2019 Energytech Turku Oy