Kokonaisvaltainen energiatekninen osaaminen kiinteistöistä teollisuuden lämpö- ja höyrylaitoksiin.
Tutustu referensseihimme

Maalämpö kerrostaloon

Maalämpö on kestävä ja energiatehokas lämmitysratkaisu, joka sopii myös kerrostaloihin. Se voi tuoda taloyhtiölle ja kerrostaloasumiseen merkittäviä säästöjä. Maalämpöjärjestelmä on myös kustannustehokas sekä ympäristöystävällinen valinta. Asennamme järjestelmiä kerrostaloihin kokemuksen tuomalla varmuudella koko Suomen alueella. 

Ota yhteyttä maalämmöstä

Miksi maalämpö on niin suosittu kerrostaloissa?

Maalämpö hyödyntää maaperän tai kallioperän tasaisesti pysyvää lämpötilaa lämmön talteenottoon. Se voi tuottaa suurempaa lämpötehoa kulutettua sähkötehoa kohden kuin perinteiset lämmitysmenetelmät, kuten öljy- tai sähkölämmitys. Tämä on erityisen hyödyllistä kerrostaloissa, joissa lämmityksen tarve on usein suuri.

Maalämpö on uusiutuva ja puhdas energiamuoto, minkä vuoksi se sopii erinomaisesti kerrostaloon. Suljetusta prosessista ei siirry päästöjä maaperään tai ilmaan eikä prosessista synny jätettä. Koska maalämpö käyttää pääosin uusiutuvaa energiaa maaperästä tai kallioperästä, vähentää se fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja alentaa hiilidioksidipäästöjä. Tämä auttaa kiinteistöjä vähentämään hiilijalanjälkeään, mikä on tärkeää sekä ympäristönsuojelun että nykyisten ja tulevien ympäristöä koskevien säännösten noudattamisen kannalta.

Järjestelmä toimii sähköllä, mutta sen sähkönkulutus on merkittävästi pienempi verrattuna esimerkiksi sähkö- tai kaukolämpöjärjestelmän energiankulutukseen.

Säästä kustannuksissa, valitse maalämpö kerrostaloon

Vaikka maalämpöjärjestelmän asennus on kohtalainen investointi, voidaan pidemmällä aikavälillä lämmityskuluihin saada merkittäviä säästöjä alhaisten käyttökustannusten seurauksena. Kun asennetaan maalämpö kerrostaloon, on mahdollista saavuttaa parhaimmillaan jopa 70 % säästö verrattuna perinteisiin lämmitysmuotoihin.

Tehostamalla energiankulutusta ja pienentämällä päästöjä, maalämpö takaa jatkuvan ja ihanteellisen lämmityksen – sekä alentaa taloyhtiön lämmityskustannuksia pitkällä aikavälillä. Lisäksi maalämpöjärjestelmillä on pitkät elinkaaret ja ne vaativat vähemmän ylläpitoa, mikä tarkoittaa, että ne ovat kustannustehokkaita pitkällä aikavälillä.

Yhdistä aurinkosähköjärjestelmään tai poistoilmalämpöpumppuun

Liittämällä kerrostalon maalämpöjärjestelmän yhteyteen aurinkosähköjärjestelmä tai poistoilmalämpöpumppuja voidaan sähkönkulutusta pienentää entisestään. Kun asennetaan maalämpö kerrostaloon, on siitä saatu lämpöenergia jopa kolmin- tai nelinkertainen verrattuna sähkönkulutukseen.

Investoinnin arvo säilyy, sillä maalämpö on tulevaisuuden näköinen investointi – se myös vaikuttaa positiivisesti kiinteistön arvoon. Älykkäillä ratkaisuilla varmistetaan optimaalinen ja säädettävä lämmönhallinta, mikä lisää asumisen mukavuutta ja tyytyväisyyttä taloyhtiön asukkaille.

Maalämpö kerrostaloon edellyttää suunnittelua

Taloyhtiön hallituksen ja osakkaiden on tehtävä yhteinen päätös maalämmön hankkimisesta. Selvitystyö ja päätöksenteko kannattaa aloittaa ajoissa, jotta maalämpö voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi yhteydessä johonkin muuhun putkistoon liittyvään saneeraukseen. Maalämpöön siirtyminen vaikuttaa taloyhtiön energiatodistukseen ja saattaa edellyttää erilaisten ilmoitusten tekemistä ja lupien, kuten ympäristöluvan ja rakennusluvan, hankkimista.

Mietitkö, voisiko maalämpö olla oikea ratkaisu kerrostaloonne?

Haluan tietää lisää maalämmöstä >

Maalämpöpumpun toimintaperiaate

Maalämpö on maaperään auringon säteilystä sitoutunutta lämpöenergiaa, joka otetaan talteen lämmönkeruuputkistolla tai lämpöpumpulla ja siirretään sitten rakennuksen lämmitysjärjestelmään tai käyttöveteen. Useimmiten lämmönkeruuputkisto asennetaan kallioon porattuun lämpökaivoon. Lämmönkeruuneste kiertää putkistossa, jossa se lämpenee muutamalla asteella.

Ennen kuin harkitaan maalämpöä kerrostaloon on tärkeää selvittää, onko taloyhtiön tontilla mahdollisuus porata tarvittavat maalämpökaivot tai toteuttaa maa- tai vesistökollektori. Geologiset olosuhteet, kuten kallioperä, voivat vaikuttaa ratkaisun toimivuuteen.

Lämmönkeruunesteen kierrätys

Lämmönkeruuneste kierrätetään lämpöpumpun höyrystimen läpi, jossa sitoutunut lämpö siirtyy kylmäaineeseen höyrystäen sen. Höyrystynyt kylmäaine paineistetaan lämpöpumpun kompressorin avulla, jolloin sen lämpötila nousee merkittävästi. Kuuma kaasu pumpataan lauhduttimeen, jossa se tiivistyy takaisin nesteeksi luovuttaen syntyneen lämmön lämmitysjärjestelmään. Lauhtunut neste palautetaan höyrystimeen, jolloin prosessi alkaa alusta.

Järjestelmän huollon tarve

Maalämmön asentaminen kerrostaloon voi olla monimutkainen projekti mutta järjestelmä itsessään vaatii asennuksen jälkeen vain vähän huoltoa. Maalämpöjärjestelmää on kuitenkin tärkeä seurata ja se on syytä tarkastuttaa säännöllisin väliajoin ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Näin varmistetaan, että järjestelmä kestää käyttöä ja tuottaa suurimman mahdollisen energiansäästön.

Arvokkaimmat kuluvat osat maalämpöjärjestelmässä ovat kompressori ja kiertovesipumput, joista kompressorin käyttöikä on tyypillisesti kaksikymmentä vuotta ja pumppujen yli kymmenen vuotta.

Haluatko kuulla lisää maalämmön eduista?

Onko maalämpöjärjestelmän asentaminen kerrostaloon sinulle ajankohtaista? Maalämpö kerrostaloon on ympäristöystävällinen ja pitkällä tähtäimellä kustannussäästöjä tuottava ratkaisu. Vaikka alkuinvestointi voi olla suuri, maksaa se yleensä itsensä takaisin muutamassa vuodessa energiakustannuksissa saavutettujen säästöjen muodossa. Kerrostaloissa maalämmön käyttö edesauttaa energiatavoitteiden saavuttamista ja vuokra-asuntokohteissa se voi alentaa asumiskustannuksia, mikä on sekä vuokralaisen että vuokranantajan etu.

Tulevaisuuteen suuntautuva Energytech on tukenasi kaikissa vaiheissa – asiantunteva myyntitiimimme auttaa suunnittelussa, tekninen tuki takaa tehokkaan asennuksen ja myöhemmin vielä kattavan huollon Salossa, Tampereella sekä koko Suomen alueella. Toteutamme kokonaisvaltaisesti kaikki järjestelmiin liittyvät työt pitkällä kokemuksella ja ammattitaidolla.

Pyydä tarjous kerrostalon maalämmöstä

TLV      Luotettava kumppani

Copyright © 2024 Energytech Finland Oy