Kokonaisvaltainen energiatekninen osaaminen kiinteistöistä teollisuuden lämpö- ja höyrylaitoksiin.
Tutustu referensseihimme

Käytönvalvonta

Käytönvalvojan pääasiallinen tehtävä on huolehtia laitteiston turvallisuudesta ja opastaa laitteita käyttävälle henkilökunnalle turvalliset käytännöt jokapäiväiseen toimintaan.

Erilaisten laitteiden käytönvalvonta kuuluu osana Energytechin palveluihin. Oheisiin laitteistoihin on myös mahdollista tehdä huolto-/ kunnossapitosopimus, josta saat lisätietoa Huolto ja kunnossapito -välilehdeltä.
Ota yhteyttä käytönvalvonnasta

Laitteistojen käytönvalvonta monipuolisesti

Höyry- ja vesikattilat

Jos höyrykattila on teholtaan yli 1 MW tai kattilan käyttöpaine on yli 10 bar, vaaditaan kattilalle virallinen käytönvalvoja. Myös vesikattilalle vaaditaan käytönvalvoja, jos kattilan käyttöpaine on yli 16 bar tai jos kattilalaitoksen kattiloiden yhteenlaskettu teholuku on yli 40 bar x MW.

Yrityksemme suorittama käytönvalvonta on kohdistettu erityisesti höyrykattilalaitoksille, jotka ovat käyttöpaineeltaan alle 40 bar ja niiden höyrykattiloiden yhteenlaskettu teholuku on alle 500 bar x MW. Voimme ottaa käytön valvontaamme myös teholuvultaan alle 5 000 bar x MW vesikattilalaitokset.

Käytönvalvojan tehtävänä on huolehtia painelaitteiden käytön- ja kunnonvalvonnasta sekä määräaikaistarkastusten teettämisestä. Käytönvalvoja huolehtii myös siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan, käyttöohjeet, turvallisuussäännökset sekä varmistus- ja hälytyslaitteiden toiminnan, käytön ja testauksen. Näin varmistetaan, että painelaitteiden käyttö on turvallista, energiatehokasta ja häiriöherkkyys minimoidaan.

Käytönvalvonta sopimuksen yhteyteen voidaan tehdä myös huoltosopimus, jonka avulla kattilalaitokset saadaan entistä turvallisemmaksi ja toimintavarmemmaksi. Kun laitteet ovat kunnossa, on niiden käyttö myös energiatehokkaampaa.

Tutustu huoltosopimuksiin

Käytönvalvontaa höyrykattilalle - Ota yhteyttä Energytech Turku Oy

Käytönvalvonta tarvitaan höyrykattilalle 1,7 MW - Ota yhteyttä Energytech Turku Oy

Nestekaasu

Nestekaasulaitteistojen käytönvalvonta tulee tapahtua erikseen nimetyn valvojan toimesta, jos nestekaasun määrä käyttölaitoksessa on vähintään 5 tonnia.

Nestekaasulaitteiston käytönvalvojan tehtävänä on huolehtia painelaitteiden käytön- ja kunnonvalvonnasta sekä määräaikaistarkastusten teettämisestä. Käytönvalvoja huolehtii myös siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan, käyttöohjeet, turvallisuussäännökset sekä varmistus- ja hälytyslaitteiden toiminnan, käytön ja testauksen. Näin varmistetaan, että painelaitteiden käyttö on turvallista.

Maakaasu

Putkiston käytönvalvoja on nimettävä maakaasun siirto- ja jakeluputkistolle, tankkausasemalle sekä sellaiselle käyttöputkistolle, johon liittyvien käyttölaitteiden nimellinen polttoaineteho on yhteensä suurempi kuin 1,2 MW.

Käytönvalvonta varmistaa, että käytettävä putkisto on kunnossa ja käyttökelpoinen. Käytönvalvoja huolehtii siitä, että määräaikaistarkastukset suoritetaan niille määrättyinä ajankohtina ja että vaatimusten mukaiset merkinnät suoritetuista kokeista ja valvontatoimenpiteistä tehdään valvontakirjaan.

Kylmälaitteistot

Ammoniakkia sisältävien kylmälaitteiden säiliöt tulee rekisteröidä, jos suurimman sallitun käyttöpaineen ja tilavuuden tulo on enemmän kuin 1000 bar ∙ L. Vaarattoman kylmäaineen, kuten esimerkiksi R404a:n säiliöt on rekisteröitävä, kun tulo ylittää 3 000 bar∙ L. Rekisteröitäville säiliöille tulee nimetä käytönvalvoja, joka vastaa kylmälaitteiston oikeasta ja turvallisesta käytöstä.

Yrityksemme tarjoaa kylmälaitteistojen käytönvalvontaan osaavan henkilöstön, joilla on painelaitteiden käytönvalvojan pätevyys sekä yli 3 kg kylmäpätevyys. Käytönvalvonta myös varmistaa, että lakisääteiset määräaikaistarkastukset hoidetaan ajallaan.

Sähkölaitteistot

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä laitteistolle käytönjohtaja kun sähkölaitteistoon kuuluu yli 1 000 V nimellisjännitteisiä osia, esim. suurjännitteinen muuntamo, tai kun sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1 600 kVA. Tällä tarkoitetaan kiinteistön tai yhtenäisen kiinteistöryhmän haltijan sähköliittymien liittymistehojen summaa.

Yrityksemme voi hoitaa asiakkaan sähkölaitteiston käytönjohtajan tehtäviä sekä kunnossapitotöitä alle 1 000 V laitteistoissa. Kunnossapito-/huoltosopimuksista saat lisätietoa Huolto ja kunnossapito -välilehdeltä.

Sähkökytkentä

Käytönvalvonta -palvelussa huolehdimme mm.

  • Sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä
  • Käytönvalvonta tapahtuu ammattitaitoisten ja riittävästi opastusta saaneiden henkilöiden toimesta
  • Sähkölaitteiston kuntoa valvotaan riittävästi esim. säännöllisillä huoltoon ja kunnossapitoon kuuluvilla katselmuksilla
  • Käytönvalvonta varmistaa että esim. sähkölaitteistossa havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti
  • Sähkölaitteistolle on olemassa sähköturvallisuuden ylläpitävä kalenteriaikaan sidottu kunnossapito-ohjelma
  • Sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle tehdään huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet. Ohjelman mukaisten töiden suorituksesta pidetään kirjaa
  • Sähkölaitteistolle suoritetaan säädösten edellyttämät määräaikaistarkastukset (valtuutettu tarkastaja tai laitos). Pöytäkirjoissa mahdollisesti todetut puutteet korjataan
  • Käytönvalvonta varmistaa myös, että säädösten edellyttämät käyttöönotto- ja varmennustarkastukset lisäys-, muutos- sekä laajennustöille on tehty. Haltijalle on luovutettu tarkastuspöytäkirjat ja havaitut puutteet on korjattu
  • Sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä ja ajan tasalla
  • Käytössä on töiden tekemisen kannalta tarpeelliset tilat.

Ota yhteyttä ja varmista käyttöösi ammattilaistemme osaaminen!

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

TLV      Luotettava kumppani

Copyright © 2024 Energytech Finland Oy