Kokonaisvaltainen energiatekninen osaaminen omakotitaloista teollisuuden lämpö- ja höyrylaitoksiin.
Tutustu referensseihimme

Käytönvalvonta

Alla on lueteltuna joukko erilaisia laitteistoja, joiden käytönvalvonta kuuluu Energytechin palveluihin. Kaikkien laitteistojen osalta käytön valvojan pääasiallinen tehtävä on huolehtia laitteiston turvallisuudesta ja opastaa laitteita käyttävälle henkilökunnalle turvalliset käytännöt jokapäiväiseen toimintaan.

Kaikkiin alla mainittuihin laitteistoihin on myös mahdollista tehdä huolto-/ kunnossapitosopimus, josta lisätietoa saa Huolto ja kunnossapito -välilehdeltä.
Kysy lisää käytönvalvonnasta

Laitteistojen käytönvalvonta monipuolisesti

Höyry- ja vesikattilat

Jos höyrykattila on teholtaan yli 1 MW tai kattilan käyttöpaine on yli 10 bar, vaaditaan kattilalle virallinen käytön valvoja. Myös vesikattilalle vaaditaan käytön valvoja, jos kattilan käyttöpaine on yli 16 bar tai jos kattilalaitoksen kattiloiden yhteenlaskettu teholuku on yli 40 bar x MW.

Yrityksemme suorittama käytönvalvonta on kohdistettu erityisesti höyrykattilalaitoksille, jotka ovat käyttöpaineeltaan alle 40 bar ja höyrykattiloiden yhteenlaskettu teholuku on alle 500 bar x MW. Voimme ottaa käytön valvontaamme myös teholuvultaan alle 5 000 bar x MW vesikattilalaitokset.

Käytön valvojan tehtävänä on huolehtia painelaitteiden käytön ja kunnon valvonnasta sekä määräaikaistarkastusten teettämisestä. Käytön valvoja huolehtii myös siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan, käyttöohjeet, turvallisuussäännökset sekä varmistus- ja hälytyslaitteiden toiminnan, käytön ja testauksen. Näin varmistetaan, että painelaitteiden käyttö on turvallista, energiatehokasta ja häiriöherkkyys minimoidaan.

Käytönvalvonta sopimuksen yhteyteen voidaan tehdä myös huoltosopimus, jonka avulla kattilalaitokset saadaan entistä turvallisemmaksi ja toimintavarmemmaksi. Kun laitteet ovat kunnossa on niiden käyttö myös energiatehokkaampaa.

Tutustu huoltosopimuksiin

Höyrykattila

Höyrykattila 1,7 MW

Nestekaasu

Nestekaasulaitteistojen käytönvalvonta tulee tapahtua erikseen nimetyn valvojan toimesta, jos nestekaasun määrä käyttölaitoksessa on vähintään 5 tonnia.

Nestkaasulaitteiston käytön valvojan tehtävänä on huolehtia painelaitteiden käytön ja kunnon valvonnasta sekä määräaikaistarkastusten teettämisestä. Käytön valvoja huolehtii myös siitä, että painelaitetta käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen toiminnan, käyttöohjeet, turvallisuussäännökset sekä varmistus- ja hälytyslaitteiden toiminnan, käytön ja testauksen. Näin varmistetaan, että painelaitteiden käyttö on turvallista.

Maakaasu

Maakaasun siirto- ja jakeluputkistolle, tankkausasemalle sekä sellaiselle käyttöputkistolle, johon liittyvien käyttölaitteiden nimellinen polttoaineteho on yhteensä suurempi kuin 1,2 MW, on nimettävä putkiston käytön valvoja.

Käytönvalvonta varmistaa, että käytettävä putkisto on kunnossa ja käyttökelpoinen. Käytön valvoja huolehtii siitä, että määräaikaistarkastukset suoritetaan niille määrättyinä ajankohtina ja että vaatimusten mukaiset merkinnät suoritetuista kokeista ja valvontatoimenpiteistä tehdään valvontakirjaan.

Kylmälaitteistot

Ammoniakkia sisältävien kylmälaitteiden säiliöt tulee rekisteröidä, jos suurimman sallitun käyttöpaineen ja tilavuuden tulo on enemmän kuin 1000 bar ∙ L. Vaarattoman kylmäaineen, kuten esimerkiksi R404a:n säiliöt on rekisteröitävä, kun tulo ylittää 3 000 bar∙ L. Rekisteröitäville säiliöille tulee nimetä käytön valvoja, joka vastaa kylmälaitteiston oikeasta ja turvallisesta käytöstä.

Yrityksemme tarjoaa kylmälaitteistojen käytön valvontaan osaavan henkilöstön, joilla on painelaitteiden käytönvalvojanpätevyys sekä yli 3 kg kylmäpätevyys. Käytönvalvonta myös varmistaa, että lakisääteiset määräaikaistarkastukset hoidetaan ajallaan.

Sähkölaitteistot

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä laitteistolle käytön johtaja kun sähkölaitteistoon kuuluu yli 1 000 V nimellisjännitteisiä osia, esim. suurjännitteinen muuntamo, tai kun sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1 600 kVA. Tällä tarkoitetaan kiinteistön tai yhtenäisen kiinteistöryhmän haltijan sähköliittymien liittymistehojen summaa.

Yrityksemme voi hoitaa asiakkaan sähkölaitteiston käytön johtajan tehtäviä sekä kunnossapitotöitä alle 1 000 V laitteistoissa. Kunnossapito-/huoltosopimuksista saat lisätietoa Huolto ja kunnossapito -välilehdeltä.

Sähkökytkentä

Käytönvalvonta -palvelussa huolehdimme mm. seuraavista asioista:

  • Sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä
  • Käytönvalvonta tapahtuu ammattitaitoisten ja riittävästi opastusta saaneiden henkilöiden toimesta
  • Sähkölaitteiston kuntoa valvotaan riittävästi esim. säännöllisillä huoltoon ja kunnossapitoon kuuluvilla katselmuksilla
  • Käytönvalvonta varmistaa että esim. sähkölaitteistossa havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti
  • Sähkölaitteistolle on olemassa sähköturvallisuuden ylläpitävä kalenteriaikaan sidottu kunnossapito-ohjelma
  • Sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle tehdään huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet. Ohjelman mukaisten töiden suorituksesta pidetään kirjaa
  • Sähkölaitteistolle suoritetaan säädösten edellyttämät määräaikaistarkastukset (valtuutettu tarkastaja tai laitos). Pöytäkirjoissa mahdollisesti todetut puutteet korjataan
  • Käytönvalvonta varmistaa myös, että säädösten edellyttämät käyttöönotto- ja varmennustarkastukset lisäys-, muutos- sekä laajennustöille on tehty. Haltijalle on luovutettu tarkastuspöytäkirjat ja havaitut puutteet on korjattu
  • Sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä ja ajan tasalla
  • Käytössä on töiden tekemisen kannalta tarpeelliset tilat.

Ota yhteyttä ja varmista käyttöösi ammattilaistemme osaaminen!

Ota yhteyttä »

TLV    Luotettava kumppani

Copyright © 2023 Energytech Finland Oy