Kokonaisvaltainen energiatekninen osaaminen kiinteistöistä teollisuuden lämpö- ja höyrylaitoksiin.
Tutustu referensseihimme

Toimiva lauhteenpoisto pitää höyryjärjestelmän energiatehokkaana

Lauhteenpoisto on yksi tärkeimmistä höyryjärjestelmän tehokkuuteen vaikuttavista osatekijöistä. Tässä artikkelissa kerromme miksi.

Höyryjärjestelmän tehokas toiminta edellyttää, että putkistossa kulkee ensisijaisesti pelkkää höyryä, eikä esimerkiksi ilmaa tai lauhtunutta vettä. Kaikki ylimääräinen pitää saada järjestelmästä pois häiritsemästä sen tehokasta toimintaa.

TLV logo

Lauhteenpoistimen päätehtävä

Kun höyry luovuttaa lämpöä, syntyy kondenssivettä eli lauhdetta, joka poistetaan lauhteenpoistimella. Lauhteenpoistimen päätehtävä on siis päästää lauhde ulos, mutta estää tuorehöyryn karkaaminen, josta aiheutuisi energiahäviötä.

Lauhteenpoisto huolehtii siitä, että järjestelmään ei pääse kertymään ylimääräistä vettä, joka vie tilavuutta putkistoissa ja heikentää sen kykyä suoriutua päätarkoituksestaan.

Lauhteenpoistin toimii usein samalla ilmanpoistimena

Lauhteenpoistimen on usein toteutettu myös ilmanpoistojärjestelmä, sillä myös ylimääräinen ilma voi huonontaa lämmönsiirtojärjestelmän tehoa jopa 30 %. Se pakkautuu lämmönsiirto pinnoille eristeeksi, minkä lisäksi ilmassa oleva happi aiheuttaa korroosiota.

Tehokas ilmanpoisto vähentää myös hapenpoistokemikaalien kulutusta voimalaitoksella ja parantaa kustannustehokkuutta sekä hyötysuhdetta.

uimurilauhteenpoistinten leikkauskuvat
Leikkauskuva kahdesta uimurilauhteenpoistimista.

Kunnossa pidetyt poistimet ja oikein toteutettu järjestelmä säästää rahaa

Energiatehokkuuden kannalta on tärkeää, että jo suunnitteluvaiheessa putket mitoitetaan oikein ja putkiston painetaso valitaan käyttökohteen perusteella. Luonnollisesti myös kaikki häviöt tulee pyrkiä minimoimaan.

Energia- ja kustannustehokkaasti toimivan höyryjärjestelmän edellytyksiä ovat:

  • riittävä ja oikein toteutettu lauhteenpoisto
  • oikein valitut ja huolletut lauhteenerottimet ja -poistimet
  • lian- ja ilmanpoistoon on kiinnitetty huomiota
  • tehokas lauhteenpalautus
  • hönkähöyry hyödynnetään
  • vuodot on minimoitu
  • eristetyt komponentit ja putkisto

Vuotavan lauhteenpoistimen tai höyrylinjan vuodon vaikutus vuotuisiin kustannuksiin

Alla on taulukko, josta ilmenee vuotoaukon koon ja putkiston paineen vaikutus vuotuisiin kustannuksiin, mikäli järjestelmä on päällä ympäri vuorokauden. Kustannukset on laskettu höyryhinnoilla 60 €/MWh.

Vuotoaukon halkaisijaHöyryvuotoHöyryvuotoHöyryvuotoHöyryvuotoHöyryvuotoHöyryvuoto
3,5 bar(g)3,5 bar(g)3,5 bar(g)7,0 bar(g)7,0 bar(g)7,0 bar(g)
mmkg/htonnia/a€/akg/htonnia/a€/a
1,53281 2606492 200
3,0131105 000221949 000
4,52824811 4005043820 000
6,05044120 0008977836 000

Lisätietoa

Jos haluat lisätietoa lauhteenpoistimista tai tarvitset apua lauhteenpoistojärjestelmien suunnitteluun tai kunnossapitoon, älä epäröi ottaa yhteyttä »

TLV      Luotettava kumppani

Copyright © 2024 Energytech Finland Oy