Kokonaisvaltainen energiatekninen osaaminen kiinteistöistä teollisuuden lämpö- ja höyrylaitoksiin.
Tutustu referensseihimme

Lauhteenpoistin höyryjärjestelmässä

Lauhteenpoistin on yksi tärkeimmistä taloudellisen höyryntuotannon ja -käytön osa-alueista. Toimivalla lauhteenpoistolla mahdollistetaan laitteiston tehokas toiminta ja vältetään tuorehöyryn karkaamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Lauhteenpoistimet eri käyttötarkoituksiin

Lauhteenpoistimet voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri päätyyppiin toimintaperiaatteen mukaan.

  • Mekaaniset (uimurilauhteenpoistimet)
  • Termodynaamiset
  • Termostaattiset

Tuomme maahan TLV:n tuotteita ja valikoimassamme on edustettuna kaikki yllä mainitut lauhteenpoistintyypit.

sjfnx-cut

SJFNX tyypin uimurilauhteenpoistin

p46sr-cut

P46SR tyypin termodynaaminen lauhteenpoistin

l21s-cut

L21S tyypin termostaattinen lauhteenpoistin

Uimurilauhteenpoistin

Mekaaniset uimurilauhteenpoistimet ovat monikäyttöisiä ja soveltuvat esimerkiksi runkolinjan vesitykseen sekä useimpien kulutuskohteiden jälkeen. Uimuritoimisten poistimien poistoteho on yleensä suuri ja tuorehöyryn vuotoa ei toimivassa poistimessa käytännössä ole.

TLV:n uimurilauhteenpoistimet ovat Free float- toimisia eli koho on vapaasti kelluva, jolloin vesi-iskusta helposti hajoavia mekaanisia akseleita ei ole. Useimmissa uimurilauhteenpoistimissa on myös ilmanpoisto, joka on toteutettu joko X-elementillä tai korkeampia lämpötiloja kestävällä bi-metallirenkaalla.

Tutustu uimurilauhteenpoistimiin

Lisätietoja uimurilauhteenpoistimista löytyy täältä (englanninkielinen) ja toimintaa havainnollistava animaatio täältä.

Termodynaaminen lauhteenpoistin

Termodynaamisten lauhteenpoistimien toiminta perustuu Bernoullin lain soveltamiseen käytännössä. Toimintaperiaate on animaatioilla kuvattu täällä sekä täällä.

Myös termodynaamisia lauhteenpoistimia voi käyttää runkolinjan vesityksissä sekä monien kulutuskohteiden jälkeen, joskin uimurilauhteenpoistin on monesti suositeltavampi valinta. Termodynaamisten poistimien valinnan puolesta puhuu pääasiassa halvempi hankintahinta sekä uimurilauhteenpoistinta korkeampi paineen- ja lämmönkesto. Termodynaamisen poistimen kanssa esiintyy kuitenkin pientä tuorehöyryn hukkaa syklin loppupuolella, jota on TLV:n tuotteissa vähennetty ilmavaipalla. Ilmavaipan avulla lämmönvaihtelu poistimessa hidastuu, poistosyklien tiheys harvenee ja näin ollen tuorehöyryn häviöt vähenevät.

Termodynaamisia lauhteenpoistimissa esiintyy usein ongelmia ilman poistumisen kanssa, koska ilma luo termodynaamisessa poistimessa samankaltaisen ilmiön kuin höyry. Tämä on TLV:n poistimissa ratkaistu bimetallirenkaalla, joka kylmänä supistuu ja nousee pitäen poistoreitin avoimena ja lämmetessään väistyy taas alas, jolloin poistin siirtyy normaalin toimintasykliin.

Tutustu termodynaamisiin lauhteenpoistimiin

Lisätietoja termodynaamisista lauhteenpoistimista löytyy täältä (englanninkielinen).

Termostaattinen lauhteenpoistin

Termostaattiset lauhteenpoistimet sopivat erityisesti saattolämmityslinjoihin. Ne avautuvat, kun lauhteen lämpötila laskee kylläisen höyryn lämpötilaa alemmas. TLV:n tuotteissa yleisimmin käytetty alijäähdytys on kiinteä 6 °C, lisäksi on saatavana bi-metalli poistimia, joissa avautumislämpötila on säädettävissä, jolloin poistin toimii säätöventtiilin kaltaisesti.

Tutustu termostaattisiin lauhteenpoistimiin

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Ammattitaitoinen henkilökuntamme auttaa sinua kaikissa mahdollisissa kysymyksissä, joten älä epäröi lähettää viestiä!

Ota yhteyttä, kysy lisää

TLV      Luotettava kumppani

Copyright © 2024 Energytech Finland Oy