Kokonaisvaltainen energiatekninen osaaminen kiinteistöistä teollisuuden lämpö- ja höyrylaitoksiin.
Tutustu referensseihimme

Miten asentajan pätevyyden voi tarkistaa?

Sähkötöiden tekeminen, kylmäalalla toimiminen sekä kaasujen ja palavien nesteiden kanssa työskentely on aina luvanvaraista toimintaa.

Esimerkiksi lämpöpumpun asentaminen edellyttää, että asentajalla on sekä kylmäalan, että sähköalan pätevyys. Nämä pätevyydet myöntää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Lisäksi myös asennusliikkeellä tulee olla kylmä- sekä sähköalan urakointioikeus.

Muita urakointioikeuden vaativia töitä ovat esimerkiksi öljylämmityslaitteistoihin sekä kaasulaitteisiin kohdistuvat työt. Tukes myöntää urakointioikeuden yritykselle, kun yrityksellä on alan vaatimat työkalut sekä riittävän päteyyden omaava vastuuhenkilö.

Artikkelin lopusta löydät linkit, joista pääset tarkistamaan yritysten urakointioikeudet ja asentajien pätevyyden.

Lämpöpumppu on helpointa hankkia asennettuna

Nykyisten säädösten mukaan esitäytettyä ilmalämpöpumppua ei saa myydä loppukäyttäjälle, ellei voida osoittaa, että laitteen tulee asentamaan päteväksi todettu asennusliike.

Taustalla on tieto siitä, että lämpöpumput sisältävät yleensä F-kaasuja, jotka ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja. Koska on tärkeää, ettei näitä aineita pääse karkaamaan asennuksen tai huollon aikana ilmakehään, EU on säätänyt, että F-kaasuja sisältäviä laitteita saavat asentaa ja huoltaa vain asentajat, jotka täyttävät kylmäalan pätevyysvaatimukset.

Lämpöpumppu on siis helpoin ostaa yritykseltä, joka myy laitteen asennettuna. Jos laitetta ei osteta asennettuna, ostajan on osoitettava laitteen myyjälle, että asennuksen tulee tekemään pätevä asennusliike. 

Ammattimies antaa pyytämättä todistuksen työnsä laadun takeeksi

Kun esimerkiksi lämpöpumpun asennuksesta huolehtii vastuullinen ja pätevä asennusliikkeen edustaja, on hän velvollinen jättämään asiakkaalle todistuksen tekemistään töistä.

  •  Asennuspöytäkirja tehdään kylmä-, öljy- ja kaasualan töistä. Asennuspöytäkirja on tarkoitus toimia asennuksen vakuutena ja siinä mainitaan asennuksen kannalta tärkeät toimenpiteet, mittaukset sekä yrityksen lupanumero.
  • Tarkastustapöytäkirja tehdään sähköasennuksien yhteydessä. Tarkastuspöytäkirjaan kirjataan tehdyt sähkötekniset mittaukset ja toimet, joilla varmistetaan laitteiston turvallisuus. Tarkastuspöytäkirjasta tulee löytyä myös sähkötöiden johtajan nimi, jonka pätevyys on tarkastettavissa Tukesin hyväksyttyjen liikkeiden rekisteristä. Tarkastuspöytäkirja toimii myös asennusliikkeen vakuutena siitä, että tehdyissä sähkötöissä on noudatettu sähköturvallisuussäädöksiä sekä standardeja.
  • Huoltopöytäkirja tehdään esimerkiksi öljypoltinhuollon yhteydessä, jolloin pöytäkirjasta ilmenee tehdyt huoltotoimenpiteet, yrityksen lupanumero sekä savukaasuanalyysin arvot. Myös kaasupoltinhuollon ja kylmäalan laitteiden, kuten maalämpöpumpun tai ilmalämpöpumpun huollon yhteydessä tulee tehdä huoltopöytäkirja.

Nämä todistukset on syytä myös säilyttää, sillä niitä voidaan tarvita mahdollisissa reklamaatio-, riita- ja vahinkotilanteiden käsittelyssä. Jos esimerkiksi vakuutusyhtiö epäilee luvatonta asennusta, niin asianmukaisilla dokumenteilla luvallinen asennus on helppo todentaa eikä korvaus jää saamatta.

Pätevyys on helppo tarkistaa netistä

Yritysten ja asentajien pätevyydestä ylläpidetään julkista rekisteriä, josta kuka tahansa voi käydä tarkistamassa, että on tekemisissä ammattilaistahon kanssa. Rekisteristä pystyy myös helposti hakemaan esimerkiksi paikkakunnalla toimivia yrityksiä, jotka saavat tehdä luvanvaraisia töitä kuten öljypoltinhuoltoja tai lämpöpumppujen asennuksia.

lämpöpumppu asentaja

PS: Meillä on luonnollisesti pätevyydet ja toimiluvat kunnossa!

TLV      Luotettava kumppani

Copyright © 2024 Energytech Finland Oy