Höyrynkehitin ja höyrykattilat

Huollamme ja asennamme erilaisia höyrykattiloita ja höyrynkehittimiä sekä höyryputkistovarusteita, kuten paineenalentimet, varoventtiilit, ylivirtausventtiilit ja säätöventtiilit. Mikään höyrynkehitin tai höyrykattila ei ole meille tuntematon, hallitsemme niin pysty- kuin vaakamalliset laitteet.

Höyrynkehitin ja höyrykattila – laitteiden väliset erot

Höyrynkehittimen ja höyrykattilan suurin ero käytön osalta on höyryjärjestelmän käynnistyksessä. Höyrykattilassa on suuri vesitila ja käynnistysvaiheessa suuren höyrykattilan vesimassan ja rakenteiden lämmittämiseen voi mennä jopa useita tunteja ennen kuin höyrykattilasta voidaan ottaa höyryä kulutukseen. Höyrynkehitin koostuu palotilassa olevasta kierukasta, jossa on vain hyvin vähän vettä ja rakenne on kevyempi. Tästä johtuen höyrynkehittimen lämmittäminen on huomattavasti nopeampaa ja höyryntuotanto voi alkaa jopa puolessa tunnissa.

Höyrykattilassa kulutusvaihteluiden vaikutus höyryn paineeseen on pienempi, koska kuumaa vesimassaa on enemmän tehovaihteluiden tasaamiseen. Höyrynkehittimellä toteutetussa laitteistossa suuret kulutusvaihtelut aiheuttavat myös helposti suurta paineen vaihtelua höyrylinjassa.

Koska höyrykattila- ja höyrynkehitinlaitteiden välillä on suuria eroavaisuuksia, tulee sopiva laite valita aina käytössä olevan kohteen tarpeen ja höyryjärjestelmän kulutuslaitteiden ominaisuuksien mukaan.

Höyrynkehitin - Höyrykattila

Mihin höyryä käytetään?

Höyryä käytetään erittäin paljon teollisuuden eri prosessissa sekä lämmityksessä. Syy vesihöyryn suosioon perustuu suureen entalpiaan eli lämpösisältöön. Suuri entalpia perustuu faasimuutokseen, eli höyrystyessään aine sitoo itseensä suuren määrän energiaa. Esimerkiksi yksi kilogramma 100 °C lämpötilassa olevaa vettä sisältää n. 117 Wh sitoutunutta energiaa, kun taas yksi kilogramma 101 °C lämpötilassa olevaa vesihöyryä sisältää n. 712 Wh sitoutunutta energiaa.

Suuren entalpian ansiosta vesihöyryllä on helpompi siirtää suuria energiamääriä kuin lämmitetyllä vedellä. Lisäksi höyry liikkuu putkistossa omavoimaisesti toisin kuin vesi, joka tarvitsee avuksi aina erillisiä pumppuja.

Edellä mainituista syistä höyrykattilat ja höyrynkehittimet ovat erittäin yleisesti käytössä lämpöä ja suuria energiamääriä tarvitsevilla teollisuuden aloilla, kuten elintarviketeollisuus, paperiteollisuus, kemianteollisuus, pesulat, voimalaitokset yms.

Höyryjärjestelmiin liittyvät velvoitteet.

Höyrykattila ja höyrynkehitin ovat painelaitteita, joiden käytöstä säädetään erilaisilla asetuksilla. Lista asetuksista löytyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sivuilta. Tietyn teholuvun ylittävät painelaitteet tulee rekisteröidä ja niille tulee nimetä käytönvalvoja. Meiltä saa hankittua myös käytönvalvontaa. Lisäksi rekisteröidyille painelaitteille tulee teettää lakisääteiset määräaikaistarkastukset. Painelaitteiden määräaikaistarkastuksia tekevät ainakin seuraavat tarkastuslaitokset: Insteam, Inspecta ja Dekra.

Mitä kaikkia höyryjärjestelmiin liittyviä töitä me teemme?

Käy tutustumassa myös maahantuomiimme paineenalennusventtiileihin tai lauhteenpoistimiin.

Höyrynkehitin - Höyrykattilan nuohous

Miksi tilata höyrynkehitin tai höyrykattila meiltä?

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Höyrynkehitin - Höyrykattila

Ota yhteyttä!